УПРАВНИ ОДБОР БГБ-а

УПРАВНИ ОДБОР

Председник и чланови Управног одбора Библиотеке града Београда

Председник: Мирољуб Стојановић
Чланови: Милосав Ралић, Маринела Мирковић, Зоран Здравковић, Миланка Бабић Вукадинов

Рад Управног одбора Библиотеке града Београда

(Дневни ред за V седницу
(Дневни ред за VI седницу)
(Дневни ред за VII седницу)
(
Дневни ред за VIII седницу
(
Дневни ред за IX седницу )
(
Дневни ред за X седницу)
(
Дневни ред за I седницу ) 
(
Дневни ред за II седницу ) 
(
Дневни ред за III седницу)
(
Саопштење Управног одбора Библиотеке града Београда)
(
Дневни ред за IV седницу
(
Одлука)
(
Дневни ред за V седницу)
Обавештење у ,,Сл. гласнику РС" бр. 108/2014
Дневни ред за VI седницу

Дневни ред за VII седницу
Дневни ред за VIII седницу
Дневни ред за IX седницу

Дневни ред за XI седницу
Дневни ред за XII седницу

Дневни ред за XIII седницу
Дневни ред за XIV седницу
Дневни ред за XV седницу
Дневни ред за XVI седницу
Дневни ред за XVIII седницу
Дневни ред за XX седницу
Дневни ред за XXI седницу
Дневни ред за XXII седницу
Дневни ред за XXIII седницу
Дневни ред за XXIV седницу
Дневни ред за XXV седницу
Дневни ред за XXVII седницу
Дневни ред за XXVIII седницу
Дневни ред за XXIX седницу I
Дневни ред за XXIX седницу II
Дневни ред за XXXI седницу
Дневни ред за XXXVII седницу
Дневни ред за XXXVIII седницу
Дневни ред за XXXIX седницу Управног одбора
Дневни ред за XL седницу Управног одбора
Дневни ред за XLI седницу Управног одбора 

Дневни ред за Електронску XLII седницу
Дневни ред за XLIII седницу
Дневни ред за XLIV седницу  
Дневни ред за XLV седницу
Дневни ред за XLVIседницу

Дневни ред за XLVII седницу
Дневни ред за XLVIII седницу
Дневни ред за XLIXседницу
Дневни ред за L седницу
Дневни ред за LI седницу
Дневни ред за LII седницу

Дневни ред за LIII седницу
Дневни ред за LIV седницу 
Дневни ред за LV седницу
Дневни ред за LVI седницу 

Дневни ред за LVIII седницу
Дневни ред за LIX седницу
Дневни ред за LX седницу
Дневни ред за LXI седницу
Дневни ред за LXII седницу
Дневни ред за LXIII седницу

Дневни ред за LXIV седницу

 

Copyright 2011 БИБЛИОТЕКА ГРАДА БЕОГРАДА - Управни одбор . Copyright by Библиотека града Београда 2011
Joomla Templates by Wordpress themes free

Mreža web prijatelja